Category Archives: Nikon D850

Jump, 2.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Nocturnal.

Nikon D850 + Nikon 105mm f/1.4 E.

The view from here.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Nostril to Bumper Traffic.

Nikon D850 + Nikon 105mm f/1.4 E.

Running.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Two Figures.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Natural.

Nikon D850 + Nikon 105mm f/1.4 E.

Boy at Chesterman Beach.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Upward.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Shores and Sunsets.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Jump.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Summer.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Enter the forest.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Me, 2018.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Reading.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

The Open Gate.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

The Recital, 5.

↑ Nikon D850 + Nikon 58mm f/1.4 G.

The Recital, 4.

↑ Nikon D850 + Nikon 58mm f/1.4 G.