Category Archives: Nikon 28mm f/1.4E

Jump, 2.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

The view from here.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Running.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Two Figures.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Reading.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Boy at Chesterman Beach.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Upward.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Shores and Sunsets.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Jump.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Summer.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Enter the forest.

Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Me, 2018.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Reading.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

The Open Gate.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

The Road Ahead Portrait.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

Sifting through memories.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

7 Easter Rabbits (Part 1 and 2).

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.

↑ Nikon D850 + Nikon 58mm f/1.4 G.

Clancy the Teddy Bear.

↑ Nikon D850 + Nikon 28mm f/1.4 E.