Category Archives: Nikon D500

Smile, 2.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Mounted Police.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Clown.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

47 years (Happy Birthday!).

↑ Nikon D500+ Nikon 70-200mm f/2.8 E FL ED VR.

Smile.

↑ a camera and lens.

Band.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Smile too.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Smile.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Drum Major.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Horse.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Jogger.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

Spiderman’s backpack.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

University of Toronto Varsity Blues (5 bonus images).

I mined five more images from yesterday’s baseball game to share.

—Peter.

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

University of Toronto Varsity Blues (23 images).

↑ Nikon D500 + Nikon 200mm f/2 G ED VR II.

100 Baseball Images (OBA Tournament).

↑Nikon D500 + Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR.

41 baseball images from today (the A’s win the tournament).

↑Nikon D500 + Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR.

37 baseball images from today.

↑Nikon D500 + Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR.

34 baseball images from today.

↑Nikon D500 + Nikon 70-200mm f/2.8E FL ED VR.